Όροι χρήσης διαγωνισμού: "Κέρδισε προσκλήσεις για το EKO Ράλλυ Ακρόπολις με το LYSIS"

 

Facebook Διαγωνισμός «Κέρδισε προσκλήσεις για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με το LYSIS»

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ (εφεξής η Διοργανώτρια) με έδρα την Αθήνα (Δ. Σολωμού 32, Λυκόβρυση) με την ιδιότητα της εταιρείας διαχείρισης της σελίδας Facebook, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της Facebook σελίδας “Xtizoume Mazi” που διατηρεί, διαγωνισμό με τίτλο «Κέρδισε προσκλήσεις για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με το LYSIS». Η ενέργεια πραγματοποιείται με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας VALUECOM (εφεξής η Διαφημιστική), η οποία είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των γραφιστικών και εδρεύει στην Αττική, πλατεία Καρύτση αρ.6, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο Συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ (Διοργανώτριας) και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού καθώς και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, καθώς και οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (User Name) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) (εφεξής Facebook ID), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Facebook και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και θα διαρκέσει συνολικά από την Τρίτη 7/9/2021 και ώρα 14:00 έως και την Τετάρτη 8/9/2021 και ώρα 14.00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα.

2. Η Διοργανώτρια μπορεί μονομερώς να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει εισέλθει στη σελίδα της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση https://www.facebook.com/xtizoumemazi και διαχειρίζεται η Διαφημιστική. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στη σελίδα της Διοργανώτριας τη Τρίτη 7/9/2021 στις 14:00 και στη σχετική δημοσίευση της ανάρτησης του Διαγωνισμού (στο εξής «Facebook Post») που θα αναρτηθεί και να αφήσουν το σχόλιό τους (comment) συμπληρώνοντας τα κενά στις λέξεις που αφορούν στις χρήσεις του «πράσινου» τσιμέντου τοιχοποιίας LYSIS του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.  

2. Το σχόλιο (comment) συμμετοχής συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία, και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία αγορά προϊόντος της διοργανώτριας.

Ε. Δώρα:

1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (εφεξής τα «Δώρα») είναι (5) πέντε διπλές προσκλήσεις για την τελετή λήξης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021 η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/9/2021 στη Λαμία, για πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα προκύψουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού μαζί με το ορθό σχόλιο που ερωτάται, (γ) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού, (δ) το σχόλιο συμμετοχής δεν αποτελεί κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας σχόλιο εκτός περιεχομένου διαγωνισμού ή σχόλιο με ακατάλληλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προσβλητικού, χυδαίου, παραπλανητικού, ρατσιστικού ή ταξικού σχόλιου. Τέτοιες συμμετοχές αποκλείονται και θεωρούνται άκυρες.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων:

1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

2. Η ανάδειξη των πέντε (5) νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής την Τετάρτη 8/9/2021.

3. Τα ονόματα των πέντε (5) νικητών θα αναρτηθούν την Τετάρτη 8/9/2021 στη σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στο διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης μέσω σχολίου (comment) της Διοργανώτριας κάτω από το Facebook post, και οι νικητές θα ενημερωθούν τόσο από την ως άνω ανακοίνωση όσο και με προσωπικό μήνυμα ή σχόλιο (απάντηση στο δικό τους σχόλιο) από τη Διαφημιστική. Στην περίπτωση του προσωπικού μηνύματος, θα τους ζητηθεί να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κινητό τηλέφωνο, τόπο διαμονής, κτλ.) καθώς και τη φωτογραφία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Στην περίπτωση του σχολίου, θα τους ζητηθεί να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη σελίδα Xtizoume Mazi. Οι 5 νικητές θα παραλάβουν τις διπλές προσκλήσεις από το Περίπτερο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Service Park στις 12 Σεπτεμβρίου. Καθώς στην τελετή λήξης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα τηρηθούν προληπτικά μέτρα ασφαλείας, οι δέκα τυχεροί νικητές θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 

4. Η αποστολή των Δώρων στους νικητές θα γίνει άμεσα από την ημέρα που θα αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα (inbox) τα στοιχεία επικοινωνίας τους και κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διοργανώτρια εταιρεία που εδρεύει Δ. Σολωμού 32, Λυκόβρυση, Αθήνα. Σε περίπτωση μη αποδοχής των δώρων εντός μιας ημέρας από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών, τα δώρα θα κληρωθούν σε επιλαχόντες και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την παραλαβή των δώρων τους.

5. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ., σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

Η. Ευθύνη

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους των νικητών χρήση του Δώρου.

4. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

Θ. Τεχνικά μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρεία και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Οι Συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των παραπάνω εταιρειών.

4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρεία και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook και τον ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική αναλαμβάνουν να τηρούν τα μέτρα, για την ασφάλεια, και την πρόσβαση στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και στον ιστότοπό της, κατά το εμπορικά και τεχνικά εφικτό. Η Διοργανώτρια  στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τεχνικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε η πρόσβαση στο Διαγωνισμό να γίνει απρόσκοπτα και να διατηρείται το ως άνω επίπεδο ασφαλείας που έχει συμφωνηθεί. H Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια δεν ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο ήστην αντίστοιχη  σελίδα του Facebook στους χρήστες, για λόγους που αφορούν στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο ή/και στον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή/και στον διακομιστή της Διοργανώτριας ή/και των Χρηστών, ή/και αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας και μολονότι η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια  έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή  προσπάθεια, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό ή/και αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του ιστότοπου ή της σελίδας του Facebook. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα και του υπ΄ αριθμ. 2016/679 Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του και την επεξεργασία τους από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια.

2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει η Διοργανώτρια που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους, τα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα θα καταστρέφονται.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα του, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων του και δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του σύμφωνα με τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε.

5. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και τη ρητή εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια και στη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Έτσι, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Κ. Λοιποί όροι

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας και/ή της Διαφημιστικής. Η παρούσα ενέργεια/Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία τους στη Διοργανώτρια και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την ενέργεια/Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Facebook.

3. Με εξαίρεση τα θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών, για τα οποία διατηρούν πάντα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά τους, η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, οποίους σε καμία περίπτωση οι Συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση της ιστοσελίδας μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των όρων αυτού, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Διαφημιστικής.

6. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται σε post στη Facebook σελίδα. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

7. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.