Πώληση Οικοπέδου Με Βιομηχανικό Κτήριο Α' ΒΙΠΕ Βόλου

 

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ Α' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ» (στο εξής «Εταιρία»), διενεργεί Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, την 15/10/2018, για την πώληση ιδιοκτησίας της (στο εξής «Ακίνητο»), που βρίσκεται στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, Δήμου Βόλου, Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

 

Είδος

Εμβαδόν

Δ/νση

Σύντομη περιγραφή

Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς

Οικόπεδο με Βιομηχανικό Κτήριο

26.899,47

Βιομηχανικό Τετράγωνο 6 Α’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, Δήμος Βόλου, Δημοτική Ενότητα  Αισωνίας

Εντός του Οικοπέδου βρίσκονται βιομηχανικές κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 9.217,66 m² (±2%)

 

€1.350.000

 

Τo ακίνητο θα μεταβιβασθεί όπως είναι και βρίσκεται από νομικής, πολεοδομικής και πραγματικής κατάστασης.

 

Η ελάχιστη τιμή προσφοράς αποτελεί την τιμή εκκίνησης

 

Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να παραλάβουν τους όρους του Διαγωνισμού και τον σχετικό ενημερωτικό φάκελο του «Ακινήτου», είτε από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο 4ο χλμ Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς, είτε από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στο 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Παιανία, 190 02, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την  Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας (κ. Ηλία Νταρλαδήμα, τηλ.: 210-2898420, ώρες από 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ.)

 

Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή του φακέλου του Ακινήτου και των όρων του διαγωνισμού, θα γίνεται μόνο από νόμιμα εξουσιοδοτημένο, ειδικά προς τούτο, πρόσωπο για λογαριασμό κάθε ενδιαφερόμενου/υποψήφιου αγοραστή, θα βεβαιώνεται η παραλαβή αυτών και θα υπογράφεται ειδικώς σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστούς σφραγισμένους αδιαφανείς φακέλους στον κ. Ηλία Νταρλαδήμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στο 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Παιανία, 190 02, με την ένδειξη: «Υπ’ όψιν κ. Γεωργίου Πετούση για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ», όπου και  θα βεβαιώνεται, η παραλαβή αυτών.

 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 από τις 10.00 π.μ. έως τις 3.00 ώρα μ.μ.

 

Η υποβολή των προσφορών, εκ μέρους των υποψήφιων αγοραστών, σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των ‘Όρων του Διαγωνισμού.

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο να ματαιώσει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό δίχως να απορρέει ευθύνη για αποζημίωση.

 

ΤΗΛ. 210-2898111     

FAX: 210-2898549

www.lafarge.gr

email: info.heracles@lafargeholcim.com

 

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Όροι Διαγωνισμού Πώλησης Ακινήτου (pdf, 518.93 KB)
  • Περιγραφή Ακινήτου (pdf, 558.44 KB)
  • Πρόσβαση στο ακίνητο (pdf, 1.19 MB)