Ειρήνη Τζαννέτου

 

Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Ειρήνη Τζαννέτου είναι Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Ηρακλής από τον Απρίλιο του 2015.

Στην εκτενή επαγγελματική της εμπειρία συγκαταλέγονται ανώτατες θέσεις διοίκησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, Γενική Διευθύντρια Οργάνωσης και Ανθρώπινων Πόρων στη ΔΕΗ ΑΕ, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων στη Δέλτα Συμμετοχών ΑΕ, VP Ανθρώπινου Δυναμικού στην Citibank και Διευθύντρια Ανθρώπνου Δυναμικού στην ACNielsen. Επίσης, έχει συμβουλευτική εμπειρία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ως Ανώτατος Σύμβουλος Διοίκησης, στην HayGroup Ελλάδας και την KPMG. Έχει διδάξει ψυχολογία της εργασίας σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακών τίτλων MSc στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και PhD στην Ανάπτυξη Στελεχών από το University of Manchester (UMIST).