Ειδικά Αρχιτεκτονικά Σκυροδέματα

Τα Αρχιτεκτονικά κι άλλα Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge Beton απαντούν ακόμη και στις πιο υψηλές απαιτήσεις οδηγώντας τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο.

 

Έχοντας αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στο σκυρόδεμα και έχοντας καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης, η Lafarge Beton, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δημιουργεί νέες τάσεις στις εφαρμογές του σκυροδέματος και αλλάζει πλέον τη δυναμική του. Τα Αρχιτεκτονικά κι άλλα Ειδικά Σκυροδέματα​ αποτελούν μια ξεχωριστή πρόταση προϊόντων και εξειδικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη για διαφοροποίηση σε υφή και όψη, για δημιουργία χώρων με αρχιτεκτονική ταυτότητα και για άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα. 

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τη Lafarge Beton στην αγορά είναι η υποστήριξη που παρέχει στους πελάτες της. Η εξειδίκευση των στελεχών της, οι διαδικασίες ελέγχου και η ποιότητα των προϊόντων εγγυώνται το αποτέλεσμα.