Δημήτρης Χανής

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Δημήτρης Χανής γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΑΓΕΤ Ηρακλής τον Φεβρουάριο 2003 από το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Βόλο, όπου και απασχολήθηκε ως Μηχανικός Συντήρησης έως τον Αύγουστο του 2005.

Τον Αύγουστο 2005 εντάχθηκε στο Τμήμα Βιομηχανικής Απόδοσης με έδρα τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του έργου συμμόρφωσης της ΑΓΕΤ Ηρακλής με το νόμο Sarbanes - Oxley έως τον Μάρτιο 2007, οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Προμηθειών της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΕΒΙΕΣΚ, δραστηριότητα την οποία ενέταξε με επιτυχία στη Διεύθυνση Προμηθειών της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Στη συνέχεια διετέλεσε Προϊστάμενος Προμηθειών της ΑΓΕΤ Ηρακλής για τον τομέα των Βιομηχανικών Υπηρεσιών έως το Δεκέμβριο 2009.

Από τον Ιανουάριο 2010 έως τον Σεπτέμβριο 2012 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομική, θέση από την οποία οργάνωσε επιτυχώς την ανάπτυξη νέων διεθνών αγορών, στρατηγικών συνεργασιών και νέων χρήσεων των βιομηχανικών ορυκτών που παράγει και εμπορεύεται η εταιρεία, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Τον Οκτώβριο 2012 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή της Δραστηριότητας Σκυροδέματος και από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Φεβρουάριο 2016, τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αδρανών και Σκυροδέματος (Lafarge Beton). Από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018, ο Δημήτρης Χανής ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων Τσιμέντου & Αδρανών Υλικών.