Καλώς ήρθατε! Εδώ θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα, τα προϊόντα που διαθέτουμε στην αγορά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, καθώς για την προτεραιότητα που επιδεικνύουμε στις σχέσεις μας με τους κοινωνικούς μας εταίρους: πελάτες, εργαζομένους, τοπικές κοινωνίες και δημοσιογράφους.

Διάκριση για την Έκθεση Αειφορίας

Η Έκθεση Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι ανάμεσα στους Καλύτερους Απολογισμός Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας για το 2012, στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO 2014. Η έκθεση διακρίθηκε σε πέντε κατηγορίες.    

Προστατεύοντας ένα πολύτιμο πόρο

Νερό - Προστατεύοντας ένα πολύτιμο πόρο

Το νερό είναι πολύτιμος και, σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, αυξανόμενα διεκδικούμενος πόρος. Εργαζόμαστε για τον υπολογισμό και τη μείωση του υδατικού αποτυπώματος στις δραστηριότητές μας -τσιμέντο, αδρανή και σκυρόδεμα- και συνεργαζόμαστε με άλλους κοινωνικούς εταίρους στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του νερού.

Artevia® στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, ένα παραλιακό μέτωπο μήκους πέντε χιλιομέτρων, παραδόθηκε στους δημότες της Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2013.Για την ανάπλασή της χρησιμοποιήθηκε διακοσμητικό δάπεδο Artevia® Desactive της Lafarge, με το οποίο στρώθηκαν όλες οι διαδρομές.

Αποτελέσματα 2013

Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 235,1 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2013. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 210,6 εκατ. ευρώ.

Πολιτική Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νέα Πολιτική Περιβάλλοντος αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.    

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Έκθεση Αειφορίας 2012 αποτελεί την πέμπτη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2012. Το περιεχόμενο της διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ουσιώδη ζητήματα που εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών μας εταίρων, όπως μας τα εξέφρασαν οι ίδιοι.

Social Media