Χρήσιμα Links

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για να επικοινωνούμε, να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις του κλάδου μας και να ανακαλύψουμε μαζί τις δυνατότητες και εφαρμογές του τσιμέντου, είναι στον αέρα.

Η Holcim έχει δεσμευθεί για την μείωση της άντλησης γλυκού νερού στον κλάδο τσιμέντου κατά 30% μέχρι το 2030.