Οι Άνθρωποι μας

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ καλλιεργούμε ένα περιβάλλον αριστείας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται υπερήφανος και πιστεύει σε αυτό που κάνει.
Το περιβάλλον αυτό αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη, ενδυνάμωση και ευδοκίμηση των ανθρώπων μας δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο θετικό αντίκτυπο στους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.
 

Οι άνθρωποί μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μίας ευρύτερης, δυναμικής και πολυπολιτισμικής ομάδας, του Ομίλου Holcim που δραστηριοποιείται σε 80 χώρες ανά τον κόσμο. Πίσω από κάθε επιχειρηματική μας επιτυχία υπάρχει η προσπάθεια των ανθρώπων μας που δουλεύουν καθημερινά με αφοσίωση και πάθος για αυτό που κάνουν. Ως ηγετική εταιρία του κλάδου δομικών υλικών, επηρεάζουμε σημαντικά το μέλλον τόσο του κλάδου όσο και των συγγενών επαγγελμάτων.

Εστιάζουμε:

  • Στην περαιτέρω ενίσχυση κουλτούρας με μηδέν ατυχήματα τοποθετώντας την Υγεία & Ασφάλεια στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας.
  • Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου σε διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας και της οικονομίας.
  • Στη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας μέσα από στοχευμένα προγράμματα και συστήματα διαχείρισης ανάπτυξης και καριέρας που στηρίζονται στη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την ενδυνάμωση. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες και όλα τα απαραίτητα εφόδια με στόχο οι άνθρωποί μας να βελτιώσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους, να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
  • Στην προσφορά ευκαιριών εξέλιξης σε ένα κορυφαίο πολυεθνικό όμιλο, όπου τα στελέχη μας έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε διαφορετικούς τόπους τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
  • Στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μας αναγνωρίζοντας τα άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη της.

 

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά δομικών υλικών απασχολώντας πάνω από 600 εργαζόμενους και διαθέτοντας ένα δίκτυο 30 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων. Αποτελεί μέλος του Ομίλου Holcim, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο δομικών υλικών, με παρουσία σε 80 χώρες και ανθρώπινο δυναμικό που αγγίζει τους 60.000 εργαζόμενους.