Γύψος

Η γύψος εξορύσσεται στο Αλτσί Σητείας στην Κρήτη και αποτελείται από ένυδρη γύψο και ανυδρίτη. Ως προϊόν, η γύψος προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ποιοτικές Προδιαγραφές Γύψου
 

Καθαρότητα (στη μορφή CaSO4.2H2O+CaSO4)

> 88%

Ένυδρη γύψος (CaSO4.2H2O)

< 35%

Ανυδρίτης (CaSO4)

> 53%

Ποσοστό θειικών (SO3)

>47,5%

Υγρασία

< 3%

Κρυσταλλικά νερά

< 7,3%