Γύψος

Γύψος

Η γύψος εξορύσσεται στο Αλτσί Σητείας στην Κρήτη και αποτελείται από ένυδρη γύψο και ανυδρίτη. Ως προϊόν, η γύψος προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προϊόντα και Λύσεις