Βιοποικιλότητα

Η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας βρίσκεται στο DNA του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Αναγνωρίζοντας πώς η εξόρυξη αδρανών υλικών και η παραγωγή τσιμέντου μπορεί να επηρεάσει το οικοσύστημα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και την τοπική βιοποικιλότητα, καθώς και να βελτιώνουμε διαρκώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

H  σταρτηγική της Holcim η οποία μας δεσμεύει, υπαγορεύει ως προτεραιότητα να επιδείξουμε μια θετική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την προστασία της βιοποικιλότητας. Μέσα από «πράσινες» λύσεις και  προϊόντα, διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, χτίζοντας έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Παράλληλα, μέσα από πρωτοβουλίες, όπως η υπεύθυνη διαχείριση και αποκατάσταση των λατομείων αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη φύση, συμβάλουμε στην προστασία και την προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας στα λατομεία αδρανών και τσιμέντου, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε υιοθετήσει το πρωτόκολλο «BIRS» (Biodiversity Indicators Reporting System – Σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας) το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως από τη Holcim και αναπτύχθηκε από ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature – IUCN). 

Καρπός και αναγνώριση των πρωτοβουλιών μας αποτελούν οι διακρίσεις μας  τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως τα βραβεία Environmental Awards και UEPG Sustainable Development Awards, για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο λατομείο Αράξου και την προστασία του σπάνιου ελληνικού ενδημικού φυτού Centaurea niederi.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία για το 2020 είναι αφιερωμένη στη βιοποικιλότητα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ υιοθετεί τρεις μικρές φώκιες "Monachus – monachus", ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια για τη διάσωσή τους.

Ένας μικρός ήρωας, ένας τεράστιος άθλος! Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποιούμε το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης «Bee Our Hero», με στόχο να ανακαλύψουμε περισσότερα για τον σημαντικότερο επικονιαστή που κάνει τον κόσμο μας πιο «πράσινο».

Με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την προστασία της μέλισσας, προχωρήσαμε σε μία καμπάνια influencer marketing, δημιουργώντας την πρώτη Ελληνίδα μέλισσα influencer.