Βιοποικιλότητα

 

Είναι αλήθεια ότι η παραγωγή τσιμέντου και αδρανών εξαρτάται και επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. 

Το σχέδιο 2030 δεσμεύει τη LafargeHolcim, να επιδείξει μια θετική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τη βιοποικιλότητα. Η διαχείριση της βιοποικιλότητας αφορά σε όλες τις εγκαταστάσεις μας και γι'αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε με ειδικούς εμπειρογνώμονες και τοπικούς εταίρους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε υιοθετήσει το εργαλείο BIRS (Biodiversity Indicators Reporting System-  σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας). Αντικείμενο του BIRS είναι η διαχείριση της βιοποικιλότητας στα λατομεία αδρανών και στα λατομεία τσιμέντου.

Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε από έμπειρους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCNp International Union for the Conservation of Nature). Η LafargeHolcim είναι η πρώτη εταιρία που το εφαρμόζει σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του BIRS θα έχει ολοκληρωθεί, σε όλα τα λατομεία μας, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Πολιτική Περιβάλλοντος Ομίλου LafargeHolcim

LafargeHolcim Πολιτική Περιβάλλοντος (pdf, 212.06 KB)