Αδρανή Υλικά

Πρόκειται για τα υλικά  που παραμένουν χημικώς αδρανή, σε αντίθεση με το τσιμέντο και το νερό που με τη χημική τους δράση οδηγούν στη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Τα αδρανή υλικά είναι σημαντικά, καθώς συνδέονται και συγκολλούνται μεταξύ τους με τρόπο που συμβάλλει στην μηχανική αντοχή του τελικού προϊόντος.
Η Lafarge Beton, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, διαθέτει 7 ασβεστολιθικά λατομεία για την εξόρυξη και την παραγωγή αδρανών υλικών. Τα λατομεία μας διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η ποιότητα των προϊόντων.

Αδρανή Προϊόντα

Τα Αδρανή Προϊόντα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

• Αδρανή σκυροδέματος

• Υλικά οδοποιίας

• Υλικά ασφαλτομιγμάτων

• Αδρανή κονιαμάτων

• Ογκόλιθοι για λιμενικά έργα

• Αδρανή υλικά για παραγωγή ασβέστου

Τα βασικά λατομεία Αδρανών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Λατομείο Μεσαίου Θεσσαλονίκης

Οι τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τους άρτια εκπαιδευμένους εργαζόμενους ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στη δραστηριότητα του λατομείου.

Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Το λατομείο Αράξου Αχαΐας αποτελεί ένα από τα παλαιότερα λατομεία της Lafarge Beton. Ωστόσο, οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία το καθιστούν ως ένα από τα πλέον σύγχρονα λατομεία της Ελλάδας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το λατομείο Αράξου υπήρξε ο αποκλειστικός προμηθευτής του έργου Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου παραδίδοντας συνολιά 750.000 τόνους αδρανών υψηλών προδιαγραφών.

 

Κλάσματα Αδρανών

Κατηγορίες κλασμάτων αδρανών υλικών

Τα αδρανή υλικά μετά το στάδιο της εξόρυξής τους, διέρχονται από ειδικούς σπαστήρες, όπου μειώνεται το μέγεθος τους και στη συνέχεια διαχωρίζονται ανάλογα βάσει αυτού.

Έτσι προκύπτουν τα τρία βασικά μεγέθη (κλάσματα) αδρανών που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα:

Άμμος (0-4mm)

Γαρμπίλι (4-16mm)

Χαλίκι (16-32mm)

 

Για ανώτερες ή εφάμιλλες κατηγορίες σκυροδέματος με C20/25 απαιτούνται τρία κλάσματα (ΚΤΣ – 97).

Υπάρχουν και άλλα μεγέθη αδρανών για πιο εξειδικευμένες χρήσεις όπως:

Ρυζάκι (4-8mm)

Σκύρα (32-64mm)