Φύση & Νερό

Με σεβασμό στους υδάτινους πόρους, περιορίζουμε στο ελάχιστο την χρήση νερού, στοχεύοντας στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των οικότοπων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε προγράμματα αποκατάστασης των λατομείων μας, αποκαθιστώντας το φυσικό τοπίο και ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στις περιοχές δράσης μας. 

 
Βιοποικιλότητα

Οι δεσμεύσεις μας σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτουν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.