Φύση & Νερό

Με σεβασμό στους υδάτινους πόρους, περιορίζουμε στο ελάχιστο την χρήση νερού, στοχεύοντας στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των οικότοπων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε προγράμματα αποκατάστασης των λατομείων μας, αποκαθιστώντας το φυσικό τοπίο και ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στις περιοχές δράσης μας.