Φύση & Νερό

Με σεβασμό στους υδάτινους πόρους, περιορίζουμε στο ελάχιστο την χρήση νερού, στοχεύοντας στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των οικότοπων στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε προγράμματα αποκατάστασης των λατομείων μας, αποκαθιστώντας το φυσικό τοπίο και ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στις περιοχές δράσης μας. 

Η δέσμευσή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτει, μεταξύ άλλων στρατηγικών προτεραιοτήτων, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την αποκατάσταση των λατομείων με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ τα απαιτούμενα πρότυπα.

Η Holcim έχει δεσμευθεί για την μείωση της άντλησης γλυκού νερού στον κλάδο τσιμέντου κατά 30% μέχρι το 2030.