Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Το πρόγραμμά μας 

Υπάρχουν άνθρωποι που μας εμπνέουν με τους καθημερινούς τους άθλους. Μας δείχνουν τον δρόμο με την επιμονή, τη σκληρή δουλειά και την αυτοθυσία τους. Αλλάζουν τη ζωή μας χωρίς καν να τους γνωρίζουμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από δυνατούς συμπαραστάτες για να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους. Αυτόν τον ρόλο εκπληρώνουμε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, υλοποιώντας το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα». Έχοντας θέσει τα θεμέλια για τον μετασχηματισμό της Ελλάδας, μέσα από σπουδαία έργα υποδομών και διαρκή εξέλιξη για να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες, θέλουμε να πρωτοπορούμε και στην προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο.

Μέσα από το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα» έχουμε σκοπό να ενισχύσουμε περαιτέρω την κοινωνία, να μεριμνήσουμε για το περιβάλλον, να ενδυναμώσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους νέους και τα όνειρά τους, να φροντίσουμε για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και να συνεισφέρουμε στη δημόσια υγεία. 

 

Ένας Άθλος ακόμα για όλους εμάς

Μέσα από το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα» και τον πυλώνα "για όλους εμάς" έχουμε ως στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω την κοινωνία συνολικά. Δείτε μέσα από ποιες ενέργειες έχουμε υποστηρίξει αυτή τη δέσμευση. 

Ένας Άθλος ακόμα για την παιδεία

Οι μικροί ήρωες των Εκπαιδευτικών Δομών Ειδικής Αγωγής μας εμπνέουν με τους καθημερινούς αγώνες τους για μάθηση. Το ίδιο και οι συνοδοιπόροι τους, οι γονείς και οι δάσκαλοί τους. Γι' αυτό στηρίζουμε έμπρακτα κάθε προσπάθεια για αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτών των παιδιών.