Υγεία & Ασφάλεια

Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η προστασία της Υγείας και Ασφάλειας είναι η θεμελιώδης αξία μας που μας καθοδηγεί σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειές μας.
Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Holcim, η προστασία της Υγείας και Ασφάλειας είναι η πρωταρχική μας  σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες μας.  Αξία που περικλείει τόσο τους άμεσα εμπλεκόμενους με τις λειτουργίες μας (εργαζόμενους, εργολάβους, μεταφορείς, συνεργάτες) όσο και τους έμμεσα επηρεαζόμενους από αυτή  (τοπικές κοινωνίες, πελάτες, χρήστες των υπηρεσιών και προϊόντων μας, κατασκευαστές). 

Με αυτό το γνώμονα, εργαζόμαστε συστηματικά στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υ&Α  (HSMS). Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς καθώς βλέπουμε την απόδοσή μας στην Υ&Α να βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία έτη, η κουλτούρα της πρόληψης να έχει εγκαθιδρυθεί γεγονός που αποτυπώνεται στην εξέλιξη των ατυχημάτων.

Η πρόοδος αυτή μας δίνει δύναμη αλλά δεν εφησυχάζουμε. Γνωρίζουμε ότι για να επιτύχουμε τον στόχο μας, να εξαλείψουμε τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, απαιτείται εγρήγορση και συνεχής βελτίωση.

Και θα το πετύχουμε!