Προϊόντα & Λύσεις

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ  προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και έξυπνες λύσεις προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές στον τομέα των κατασκευών, από το πιο μεγάλα έργα υποδομής μέχρι και εφαρμογές διακόσμησης.

Το τσιμέντο είναι το συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των σκυροδεμάτων και των κονιαμάτων.

Η Lafarge, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης στον κλάδο του σκυροδέματος. Θέτει τη καινοτομία, την ποιότητα και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα στο επίκεντρο.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αξιοποιεί την υψηλή τεχνογνωσία του με στόχο να χαράσσει διαρκώς νέους δρόμους στον κλάδο των κατασκευών. Μέσα από σύγχρονες "πράσινες" λύσεις κάνει πράξη τη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές.

Πρόκειται για τα υλικά που παραμένουν χημικώς αδρανή,σε αντίθεση με το τσιμέντο και το νερό που με τη χημική τους δράση οδηγούν στη σκλήρυνση του σκυροδέματος.

Η ΛΑΒΑ θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ παράγει πρώτες ύλες για τα εργοστάσια μας και προϊόντα Βιομηχανικών Ορυκτών που καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.

Η Holcim προμηθεύει παγκοσμίως τσιμέντο για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, μέσω 12 εργοστασίων που λειτουργούν σε 10 χώρες.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δραστηριοποιείται στην αγορά στερεών καυσίμων από το 1985 με ηγετική θέση στην χώρα και σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Το MASTER BLOCK ΗΡΑΚΛΗΣ, το πορομπετόν νέας γενιάς, αλλάζει τον τρόπο που χτίζουμε.

Θέτουμε τον πελάτη στο επίκεντρο της στρατηγικής μας και αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις