Σκυρόδεμα & Ειδικά Σκυροδέματα

Με ισχυρά εφόδια την παγκόσμια υπεροχή και την τεχνογωσία της Holcim, καθώς και με την εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία της στον κλάδο του σκυροδέματος και των αδρανών υλικών, η Lafarge Beton έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης που θέτει την καινοτομία, την ποιότητα και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα στο επίκεντρο.

 

Η Lafarge Beton, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,  διαθέτει δίκτυο με περισσότερες από 20 μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και με 10 λατομεία αδρανών υλικών στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, λειτουργεί πλήρως οργανωμένα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας.

Προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα, σύγχρονες και έξυπνες λύσεις προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές στον τομέα των κατασκευών, από τα πιο μεγάλα έργα υποδομής μέχρι εφαρμογές διακόσμησης. Ειδικότερα, παράγει το σύνολο των κατηγοριών σκυροδέματος που προδιαγράφονται στο νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016), καθώς και τα Ειδικά Σκυροδέματα, προηγμένες λύσεις με απεριόριστες δυνατότητες και μοναδικό τελικό αποτέλεσμα.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Σκυρόδεμα