Η GEOCYCLE ΕΛΛΑΣ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

H Geocycle Ελλάς, εταιρεία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, εξειδικεύεται στη διαχείριση ανάμικτων φυτικών αποβλήτων, όπως αυτά συλλέγονται κατά την αποκομιδή και τον καθαρισμό διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, όπως πάρκα, πλατείες, δρόμοι κ. ά.

Με σταθερή προσήλωση στην ανεύρεση βιώσιμων λύσεων αναφορικά με την διαχείριση των αποβλήτων, η Geocycle Ελλάς συμβάλλει ουσιαστικά στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών προωθώντας λύσεις που υποστηρίζουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η Geocycle Ελλάς, εταιρία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, επενδύει στην αειφόρο διαχείριση ανάμικτων φυτικών αποβλήτων. 

Η Geocycle Ελλάς παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση απαντώντας σε μία σημαντική ανάγκη που εντοπίζεται στον τομέα της διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων. Εξαιτίας των περιορισμένων υποδομών και πόρων από τους Δήμους για τη διαχείριση των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τα κλαδέματα και την απομάκρυνση άλλου είδους φυτικών υπολειμμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία των πράσινων αποβλήτων αναμιγνύεται με ογκώδη απόβλητα και τελικά καταλήγει στην υγειονομική ταφή, επιβαρύνοντας σημαντικά το περιβάλλον.

Η Geocycle Ελλάς, πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού προσφέρει εναλλακτική, βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και τον περιορισμό του όγκου που οδηγείται σε ταφή.

Ταυτόχρονα, η Geocycle Ελλάς συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη των πυρκαγιών με την απομάκρυνση επικίνδυνης καύσιμης ύλης από άλση και κατοικημένες περιοχές. Τον τελευταίο χρόνο έχει επεξεργαστεί και εκτρέψει από την ταφή περισσότερους από 40.000 τόνους ανάμικτων φυτικών αποβλήτων.

Η Geocycle Ελλάς είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης βιομηχανικών, γεωργικών και αστικών απορριμμάτων.