Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των δομικών υλικών στην Ελλάδα. 

Κατέχοντας παγκοσμίως ηγετική θέση στον κλάδο των δομικών υλικών, ο Όμιλος Holcim έχει εδραιωμένη παρουσία στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ.

Τα προϊόντα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ - τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή και βιομηχανικά ορυκτά - παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικιστική ανάπτυξη και την καθημερινή μας ζωή, καθώς χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουμε οδικά δίκτυα, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία,σχολεία και κατοικίες.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά δομικών υλικών.

Η Holcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ καλλιεργούμε ένα περιβάλλον αριστείας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται υπερήφανος και πιστεύει σε αυτό που κάνει.