Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Πρωτοπόρος στον κλάδο των δομικών υλικών, ο Όμιλος Holcim έχει εδραιωμένη παρουσία στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ.

Τα προϊόντα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ - τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή και βιομηχανικά ορυκτά - παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικιστική ανάπτυξη και την καθημερινή μας ζωή, καθώς χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουμε οδικά δίκτυα, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία,σχολεία και κατοικίες.