Τσιμέντο

Το τσιμέντο εντοπίζεται για πρώτη φορά στις οικοδομές των αρχαίων Αιγύπτιων και στα Ρωμαϊκά χρόνια. Μετά από απουσία αρκετών αιώνων, το τσιμέντο εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο στις αρχές του 19ου αιώνα και από τότε μέχρι σήμερα, κυριαρχεί στην οικιστική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας. 
 

Τι είναι;

Το τσιμέντο είναι το συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των σκυροδεμάτων και των κονιαμάτων. Οι ιδιότητες του τσιμέντου οφείλονται στο κύριο δραστικό συστατικό του, το κλίνκερ. Όταν το κλίνκερ έρθει σε επαφή με νερό δημιουργούνται παράγωγα ελάχιστα διαλυτά στο νερό τα οποία με την πάροδο του χρόνου αποκτούν σκληρή και δυνατή δομή.

Στο κλίνκερ, οφείλεται επίσης η ιδιότητα του τσιμέντου, όταν αναμιγνύεται με νερό και  αδρανή υλικά, να αποκτά  συγκολλητικές ιδιότητες συγκρατώντας τα χονδρόκοκκα αδρανή (χαλίκι, γαρμπίλι) και σχηματίζοντας ένα στερεό σώμα κατάλληλο για κατασκευές. Αυτό το προϊόν ονομάζεται σκυρόδεμα.

Χρήσιμες πληροφορίες για το τσιμέντο

Πρότυπα – Κανονισμοί

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 από 01/04/01 και τον κανονισμό 305/2011, τα  τσιμέντα που κυκλοφορούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.  πρέπει να είναι πιστοποιημένα, να φέρουν σήμανση CΕ και να είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ΕΝ 197-1: Τσιμέντο Μέρος - 1: «Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα» και ΕΝ 197-2: Τσιμέντο Μέρος - 2: «Αξιολόγηση συμμόρφωσης» Στη χώρα μας ισχύουν τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2.

Τύποι και κατηγορίες Τσιμέντων

Για την παραγωγή του τσιμέντου χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες αλλά και υλικά υποκατάστασης (ποζολάνη, ασβεστούχα ιπτάμενη τέφρα κ.λπ.) που απαντώνται σε κάθε χώρα. Με βάση τη διαθεσιμότητα των υλικών αλλά και τις απαιτήσεις των εφαρμογών, δημιουργήθηκαν οι διάφοροι τύποι τσιμέντων που παράγονται παγκοσμίως, όπως τσιμέντο Πόρτλαντ, τσιμέντο με ποζολάνη, ιπτάμενη τέφρα, ασβεστόλιθο κ.λπ., τα οποία περιλαμβάνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

Ο συμβολισμός των διαφόρων τσιμέντων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, καθορίζεται από:

• τον τύπο του τσιμέντου

• το ποσοστό κλίνκερ

• το είδος των προσθέτων

• την κατηγορία αντοχής

• το επίπεδο της πρώιμης αντοχής.

Διαφοροποίηση στην Αγορά

Έχοντας αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία στο τσιμέντο, προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα, αξιόπιστες λύσεις και υπηρεσίες που είναι μοναδικές στην αγορά.

Tο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων Τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ εστιάζει στην παροχή πληροφόρησης για τις ιδιότητες, την ποιότητα και τις εφαρμογές των προϊόντων τσιμέντου, καθώς και την επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα:

- Γνωστοποιεί τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τσιμέντου.

- Εισηγείται προτάσεις για την μείωση του κόστους παραγωγής σκυροδέματος.

- Δραστηριοποιείται στην μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους πελάτες μας.

- Ενημερώνει για το υπάρχον Τεχνικό και Νομικό Πλαίσιο.

- Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξειδικευμένες χρήσεις τσιμέντου.

- Διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας για τα προϊόντα μας.

- Συντονίζει τον σχεδιασμό των μελετών σύνθεσης σκυροδέματος των πελατών μας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΕΚΕΤΣ)

 

Διαδικασία παραγωγής

Από το λατομείο μέχρι το τελικό προϊόν, παρακολουθείστε τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τσιμέντου.

Βήμα 1: εξόρυξη και προετοιμασία πρώτων υλών

Οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή τσιμέντου εξορύσσονται από τα λατομεία μας (ασβεστολίθου, αργίλου, σχιστόλιθου, κλπ) μετά από γεωλογικές έρευνες και χημικές αναλύσεις, σε συγκεκριμένες ποσότητες και αναλογίες.

Στη συνέχεια συνθλίβονται και μεταφέρονται για αποθήκευση στο εργοστάσιο.

 

Βήμα 2: Άλεση πρώτων υλών και έψηση

Τα υλικά αλέθονται σε μια πολύ λεπτή πούδρα, ένα μείγμα φαρίνας όπως αποκαλείται.

Το μίγμα υλικών ομογενοποιείται, προθερμαίνεται και στη συνέχεια οδηγείται στην κάμινο, η οποία θερμαίνεται με φλόγα που μπορεί να φθάσει τους 2.000οC. Το μείγμα ψήνεται σε θερμοκρασία 1.500οC. Σε αυτή τη θερμοκρασία και μετά από χημικές αντιδράσεις προκύπτει το κλίνκερ, η βάση για την παρασκευή κάθε είδους τσιμέντου.

Στη συνέχεια το κλίνκερ ψύχεται απότομα με ροή αέρα και αποθηκεύεται.

 

Βήμα 3: Άλεση τσιμέντου και διανομή

Κλίνκερ μαζί με γύψο αλέθονται σε πολύ λεπτή σκόνη, το γνωστό τσιμέντο. Σε αυτό το στάδιο μπορούν να προστεθούν μαζί με γύψο διάφορα άλλα υλικά, τα οποία λέγονται πρόσθετα. Χρησιμοποιώντας τα πρόσθετα σε διάφορες αναλογίες έχουμε συγκεκριμένους τύπους τσιμέντου.

Το τσιμέντο αποθηκεύεται σε σιλό μέχρι να αποσταλεί χύδην ή σακευμένο στους πελάτες.