Τσιμέντο

Το τσιμέντο εντοπίζεται για πρώτη φορά στις οικοδομές των αρχαίων Αιγύπτιων και στα Ρωμαϊκά χρόνια. Μετά από απουσία αρκετών αιώνων, το τσιμέντο εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο στις αρχές του 19ου αιώνα και από τότε μέχρι σήμερα, κυριαρχεί στην οικιστική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας. 

 

Τι είναι;

Το τσιμέντο είναι το συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των σκυροδεμάτων και των κονιαμάτων. Οι ιδιότητες του τσιμέντου οφείλονται στο κύριο δραστικό συστατικό του, το κλίνκερ. Όταν το κλίνκερ έρθει σε επαφή με νερό δημιουργούνται παράγωγα ελάχιστα διαλυτά στο νερό τα οποία με την πάροδο του χρόνου αποκτούν σκληρή και δυνατή δομή.

Στο κλίνκερ, οφείλεται επίσης η ιδιότητα του τσιμέντου, όταν αναμιγνύεται με νερό και  αδρανή υλικά, να αποκτά  συγκολλητικές ιδιότητες συγκρατώντας τα χονδρόκοκκα αδρανή (χαλίκι, γαρμπίλι) και σχηματίζοντας ένα στερεό σώμα κατάλληλο για κατασκευές. Αυτό το προϊόν ονομάζεται σκυρόδεμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ποιότητα του Τσιμέντου

  • Πολιτική Ποιότητας Τσιμέντου (pdf, 515.28 KB)
  • Πιστοποιητικό Ποιότητας Τσιμέντου ISO 9001 (pdf, 41.13 KB)
  • HERACLES Grey & White Cement Safety Data Sheet (pdf, 733.32 KB)