Πυριτικό

Πυριτικό

Το πυριτικό υλικό  είναι μικροκρυσταλλικός χαλαζίας τύπου α-quartz  και παράγεται στη Μήλο. Προέρχεται από υδροθερμική εξαλλοίωση του μητρικού ηφαιστειακού πετρώματος.

Οι παραγόμενες ποιότητες του πυριτικού είναι δύο, το υψηλής καθαρότητας SSL10 (με λευκότητα μεγαλύτερη από 80%) και το SSL20 (χρώματος ροζ), με διαφορές στην περιεκτικότητα σε SiO2 και στις διάφορες προσμίξεις (ειδικότερα στο Fe2O3 το οποίο δίνει ουσιαστικά την χρωματική αλλαγή).

Το ειδικό βάρος του είναι 1,1 g/cm3 και η φυσική υγρασία του υλικού 7-15%.

Προϊόντα και Λύσεις