Πυριτικό

Το πυριτικό υλικό  είναι μικροκρυσταλλικός χαλαζίας τύπου α-quartz  και παράγεται στη Μήλο. Προέρχεται από υδροθερμική εξαλλοίωση του μητρικού ηφαιστειακού πετρώματος.
Οι παραγόμενες ποιότητες του πυριτικού είναι δύο, το υψηλής καθαρότητας SSL10 (με λευκότητα μεγαλύτερη από 80 ) και το SSL20 (χρώματος ροζ), με διαφορές στην περιεκτικότητα σε SiO2 και στις διάφορες προσμίξεις (ειδικότερα στο Fe2O3 το οποίο δίνει ουσιαστικά την χρωματική αλλαγή).
Το ειδικό βάρος του είναι 1,1 g/cm3 και η φυσική υγρασία του υλικού 7-15.
Ποιοτικές προδιαγραφές πυριτικού

 

 

SSL10

SSL20

Οξείδιο του πυριτίου SiO2

97 - 99%

88 - 92%

Οξείδιο του αργιλίου Al2O3

0.2 - 0.05%

0.5 - 1.5%

Τριοξείδιο του σιδήρου Fe2O3

0.02 - 0.05%

0.1 - 1%

Οξείδιο του ασβεστίου CaO

0.1 - 0.4%

0.2 - 1%

Θειικά SO3

0 - 0.1%

0.1 - 0.4%

Οξείδιο του Καλίου K2O

0.02 - 0.05%

0.1 - 0.5%

Οξείδιο του Νατρίου Na2O

0.02 - 0.05%

0.03 - 0.1%

Οξείδιο του Τιτανίου TiO2

0.2 - 0.4%

0.4 - 0.7%

Απώλεια πυρώσεως 950oC

0.7 - 1%

1 - 2.5%

 
Χρήσεις & Εφαρμογές Πυριτικού
  • Στην υαλουργία
  • Στην κεραμική βιομηχανία (πλακάκια, κόλλες πλακιδίων, είδη υγιεινής, κεραμικές μάζες)
  • Σε οικοδομικές χρήσεις (κονιάματα, Blocks, διακοσμητικά πλακίδια)
  • Στην βιομηχανία χρωμάτων ως filler
  • Σαν άμμος χυτηρίων
  • Στην παραγωγή Υδρυάλου
  • Στην βιομηχανία Πυριμάχων
  • Στην τσιμεντοβιομηχανία