Χύδην Τσιμέντο

To Χύδην τσιμέντο είναι η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή σκυροδέματος και κονιαμάτων. Στη μορφή αυτή είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της αγοράς τσιμέντου, σκυροδέματος, παραγωγής κονιαμάτων και προκατασκευασμένων στοιχείων από μπετόν, εξειδικευμένων κατασκευών (μπετό ανθεκτικό σε θεϊικά, μπετό υπερ-υψηλών αντοχών κλπ) καθώς και όλα τα σακευμένα προϊόντα.
CEM IV/B (P) 32,5N SR ECOPlanet