Ποζολάνη

Η ποζολάνη εξορύσσεται στο νησί της Μήλου και είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής δράσης και έντονων τεκτονικών δυνάμεων. Εξαιτίας των ιδιοτήτων της χρησιμοποιείται στη τσιμεντοβιομηχανία και την παραγωγή δομικών στοιχείων.
Το ειδικό βάρος της είναι 1,1 gr/cm3 και η υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 14-22.
Ποιοτικές Προδιαγραφές Ποζολάνης

Οξείδιο του Πυριτίου SiO2

60 - 70%

Οξείδιο του Αργιλίου Al2O3

12 - 15%

Τριοξείδιο του Σιδήρου Fe2O3

2 - 6%

Οξείδιο του Ασβεστίου CaO

2 - 6%

Οξείδιο του Μαγνησίου MgO

1 - 3%

Οξείδιο του Καλίου K2O

1 - 3%

Οξείδιο του Νατρίου Νa2O

2 - 3%

Οξείδιο του Τιτανίου TiΟ2

0,2 - 0,6%

Απώλεια πυρώσεως 950oC

6 - 10%