Σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα είναι το πλέον διαδεδομένο δομικό υλικό παγκοσμίως. Λόγω της ευρύτατης εφαρμογής του σε κάθε μορφή δόμησης, η κατανάλωση σε σκυρόδεμα μίας χώρας (σε κυβικά μέτρα ανά κάτοικο) αποτελεί ένα δείκτη ανάπτυξης της χώρας αυτής.

 

Πρόκειται για ένα τεχνητό υλικό – είναι κατά βάση ένας τεχνητός λίθος - με πολλαπλές και συνεχώς βελτιούμενες και διευρυνόμενες ιδιότητες. Στη βασική του μορφή, με την οποία και χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα, αποτελείται από ένα ομογενοποιημένο μίγμα ελεγχόμενων αναλογιών από τσιμέντο σε σκόνη, νερό, άμμο και σκύρα, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης. Αρχικά έχει ρευστή σύσταση και με την πάροδο του χρόνου, μέσα από εξωθερμικές χημικές διεργασίες, στερεοποιείται με αποτέλεσμα να αποκτά φέρουσα ικανότητα.

Η Lafarge, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, διαθέτει δίκτυο πλήρως οργανωμένων και άρτια εξοπλισμένων συγκροτημάτων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο υψηλές απαιτήσεις σε ολόκληρη την ηπειρωτικά και νησιωτική Ελλάδα.

Ποιότητα Σκυροδέματος

Η τελική ποιότητα του σκυροδέµατος εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιµέρους ποσότητες των συστατικών του, δηλαδή τσιµέντο, αδρανή και χηµικά πρόσθετα (εφ’ όσον χρησιµοποιούνται), καθώς και από την ποσότητα του προστιθέµενου νερού. Οι βασικές παράµετροι που καθορίζουν την ποιότητα του σκυροδέµατος είναι:
• Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σκυροδέµατος, που βασίζεται στον ΚΤΣ 2016.
• Ο λόγος νερού/τσιµέντου, σύµφωνα µε τα τελικά χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΚΤΣ 2016.
• Η ποσότητα και η ποιότητα των αδρανών έτσι ώστε η σύνθεση του σκυροδέµατος να συµπληρωθεί µέχρι 1m³.

katoikia paros

 

Κύρια Χαρακτηριστικά Σκυροδέματος

1. ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΝΩΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) Εργασιµότητα είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέµατος που χαρακτηρίζει την ευκολία µε την οποία αυτό µεταφέρεται, διαστρώνεται και συµπυκνώνεται.

2. ΑΝΤΟΧΗ (ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) Η αντοχή του σκυροδέµατος ελέγχεται µε δοκίµια που λαµβάνονται σε µεταλλικές µήτρες (15x15x15 εκατοστών). Η κατηγορία C 25/30 σηµαίνει ότι έχει χαρακτηριστική αντοχή (fck):
• Με κυλινδρικά δοκίµια 25 MPa.
• Με κυβικά δοκίµια 30 MPa.

3. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ) Με τον όρο ανθεκτικότητα σκυροδέµατος (durability) εννοούµε την αντίσταση του συγκεκριµένου υλικού σε επιδράσεις που ασκούνται από το εξωτερικό περιβάλλον και δρουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος είναι:
• Διαπερατότητα του σκυροδέµατος.
• Περιβάλλον έκθεσης.

Διαφοροποίηση στην αγορά

Η Lafarge παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες, κορυφαίο επίπεδο εξυπηρέτησης, τεχνική υποστήριξη και συνεχή επικοινωνία κατά τη συνολική διάρκεια του έργου, στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος αλλά και τη διαφοροποιούν στην αγορά.

Επιπλέον, η Lafarge διαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για τη δραστηριότητα Σκυροδέματος, επαληθεύοντας έτσι ότι τα προϊόντα σκυροδέματος που προσφέρει αποτελούν βέλτιστες λύσεις για αειφόρες κατασκευές, ιδίως για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτηρίων (π.χ. LEED, BREAM). Αξίζει να τονιστεί ότι διαθέτει EPD ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης, γεγονός που όχι μόνο προσδίδει περαιτέρω ακρίβεια και διαφάνεια στις μετρήσεις της μελέτης αυτής, αλλά και την καθιστά πρωτοπόρα στην αγορά.

Επιπρόσθετα, η Lafarge προσφέρει την υπηρεσία «Τοποθέτηση και Φινίρισμα», μέσα από την οποία αναλαμβάνει την τοποθέτηση προϊόντων σκυροδέματος μέσω εξειδικευμένων εφαρμοστών.

Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος

Ν. Αττικής

Μονάδα Ασπροπύργου, Θέση Πηγάδι Τζαβερδέλα, Ασπρόπυργος, TK 19300, τηλ. 210 2804618

Μονάδα Γέρακα, Κομοτηνής 11 (Θέση Γούβα), Γέρακας, TK 15344, τηλ. 210 2804617

Μονάδα Κορωπίου, 28ο χ.λ.μ. Βάρης - Κορωπίου, ΤΚ 19400, τηλ. 210 6625552

Μονάδα Μεταμόρφωσης, Ναυπλίου & Μεσογίτη (Θέση Σωρός), Μεταμόρφωση, ΤΚ 14452 τηλ. 210 2804603

Μονάδα Ραφήνας, Θέση Πλατύ Χωράφι, Οδός Αρίωνος, Ραφήνα, ΤΚ 19009, τηλ. 210 6043512

 

Ν. Αχαΐας

Μονάδα Λεύκας, Αγ.Στέφανος Σαραβαλίου, Λεύκα Πατρών, ΤΚ 26221, τηλ. 2610 334006

 

Ν. Δωδεκανήσων

Μονάδα Κω, Κοινότητα Αντιμάχειας, Κώς, ΤΚ 85302, τηλ. 22420 51008

 

Ν. Ηρακλείου

Μονάδα Ηρακλείου, 9ο χ.λ.μ. Ηρακλείου-Ρεθύμνου, Κουμπέδες, Δήμος Τυλισσού, ΤΚ 71500, τηλ. 2810 824500

 

Ν. Θεσσαλονίκης

Μονάδα Νεοχωρούδας, 10ο χ.λ.μ. Θεσσαλονίκης-Νεοχωρούδας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008 , ΤΘ 243, τηλ. 2310 778300

Μονάδα Λακκιάς, Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57006, τηλ. 23960 22650

 

Ν. Κιλκίς

Μονάδα Λεβεντοχωρίου, Λεβεντοχώρι, Κιλκίς, ΤΚ 61100, τηλ. 23410 25555

 

Ν. Κυκλάδων

Μονάδα Μαραθίου Πάρου, Μαράθι Πάρου, Πάρος, ΤΚ 84400, τηλ. 22840 22770

Μονάδα Αγκαιριάς Πάρου, Καμπί Αγκαιριάς Πάρου, Πάρος, ΤΚ 84400, τηλ. 22840 91728

 

Ν. Λέσβου

Μονάδα Μυτιλήνης, Λάρσος Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, τηλ. 22510 93293

 

Ν. Φθιώτιδας

Μονάδα Λαμίας, 2ο χ.λ.μ. Λαμίας - Δομοκού, Λαμία, ΤΚ 35100, τηλ. 22310 35084

Μονάδα Τραγάνας, Τραγάνα Λοκρίδος, Αταλάντη, ΤΚ 35200, τηλ. 22330 92374

 

Ψηφιοποίηση τοποθέτησης παραγγελιών

Aναζητώντας και προσφέροντας καινοτόμες λύσεις με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και συνεργατών  μας φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα το ConcreteDirect: Την εφαρμογή για κινητά της Lafarge που εκσυγχρονίζει και απλοποιεί τις παραγγελίες σκυροδέματος. Με το app ConcreteDirect, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των παραγγελιών σας σε σκυρόδεμα, από την υποβολή μέχρι και την παράδοση.