Σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα είναι το πλέον διαδεδομένο δομικό υλικό παγκοσμίως. Λόγω της ευρύτατης εφαρμογής του σε κάθε μορφή δόμησης, η κατανάλωση σε σκυρόδεμα μίας χώρας (σε κυβικά μέτρα ανά κάτοικο) αποτελεί ένα δείκτη ανάπτυξης της χώρας αυτής.

 

Πρόκειται για ένα τεχνητό υλικό – είναι κατά βάση ένας τεχνητός λίθος - με πολλαπλές και συνεχώς βελτιούμενες και διευρυνόμενες ιδιότητες. Στη βασική του μορφή, με την οποία και χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα, αποτελείται από ένα ομογενοποιημένο μίγμα ελεγχόμενων αναλογιών από τσιμέντο σε σκόνη, νερό, άμμο και σκύρα, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης. Αρχικά έχει ρευστή σύσταση και με την πάροδο του χρόνου, μέσα από εξωθερμικές χημικές διεργασίες, στερεοποιείται με αποτέλεσμα να αποκτά φέρουσα ικανότητα.

Η Lafarge Beton, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, διαθέτει δίκτυο πλήρως οργανωμένων και άρτια εξοπλισμένων συγκροτημάτων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος, ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο υψηλές απαιτήσεις σε ολόκληρη την ηπειρωτικά και νησιωτική Ελλάδα.