Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρίας μας υποστηρίζει και συμπληρώνει τις Αρχές.

 

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ επιχειρούμε με ακεραιότητα και δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια, η υπευθυνότητα και η συμμόρφωση βρίσκονται στο επίκεντρο. Η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ακεραιτότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή που μας καθοδηγεί και μας επιτρέπει να λειτουργούμε επιτυχώς στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο δομικών υλικών.

Είναι καθήκον όλων μας να ενεργούμε με ακεραιότητα και να είμαστε υπεύθυνοι για θέματα συμμόρφωσης. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας προς όλους τους πελάτες μας ανά τον κόσμο, τους προμηθευτές και τους συναδέλφους μας. Η επιχειρηματική αριστεία και η ακεραιότητα αποτελούν προϋπόθεση για την αδιάλειπτη επιτυχία και βιωσιμότητα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι είμαστε εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία, πόρους και πληροφόρηση, ώστε να λαμβάνουμε ορθές αποφάσεις. Αναδεικνύει την αναμενόμενη συμπεριφορά από όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας. Αν και δεν είναι δυνατόν να καλύψει κάθε επιχειρηματική κατάσταση, περιλαμβάνει αρκετά παραδείγματα και καταδεικνύει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ενεργούμε. Βασιζόμαστε στο ότι όλοι οι εργαζόμενοί μας ανεξαιρέτως ενεργούν με ακεραιότητα καθημερινά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα προϊόντα, τα πρότυπα λειτουργίας και τους ανθρώπους μας. 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει δεσμευθεί να δημιουργεί αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους του. Συνεπώς, προσδοκούμε όχι μόνο από τους ανθρώπους μας αλλά και από τους συνεργάτες και προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς νόμους και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Με κεντρικό μέλημα τη διατήρηση της καλής εταιρικής φήμης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στη διασφάλιση της ακεραιότητας και των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.