Διαχείριση Αποβλήτων

 
 

Εφαρμόζουμε τους κανόνες της «βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων» στα παραγόμενα απόβλητα από τα εργοστάσιά μας. 

Σε πρώτο στάδιο, εξαντλούμε τις δυνατότητες «εσωτερικής διαχείρισης» των αποβλήτων υλικών και στη συνέχεια ακολουθούμε την μέθοδο διάθεσης/διαχείρισης που ενδείκνυται από τη νομοθεσία σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

Το σύνολο των απορροών μας, αφού περάσουν από κατάλληλη επεξεργασία από βιολογικό καθαρισμό, διοχετεύονται σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες, χωρίς προς το παρόν να πραγματοποιείται επαναχρησιμοποίηση από άλλον οργανισμό.

Αξιοποίηση των αποβλήτων

Ποια είναι η σκοπιμότητα της αξιοποίησης αποβλήτων;

Καθημερινή δέσμευσή μας στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η διαρκής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας. Γι' αυτό, μελετάμε από πολύ νωρίς τρόπους εξισορρόπησης των βιομηχανικών απαιτήσεων με την προστασία των οικοσυστημάτων.

Προσθέτοντας αξία στα απόβλητα και χρησιμοποιώντας τα ως εναλλακτικά καύσιμα ή υλικά, έχουμε τη δυνατότητα:

  • να μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περιορίζοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, άνθρακα κλπ).
  • να διαφοροποιούμε τους ενεργειακούς πόρους
  • να μειώνουμε το κόστος της ενέργειας, περιορίζοντας την εξάρτηση από την αγορά παραδοσιακών καυσίμων και
  • να ωφελούμε την τοπική κοινότητα, ανακυκλώνοντας απόβλητα, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να απορριφθούν.

Θεωρούμε ότι η χρήση εναλλακτικών υλικών και η επιδίωξη της βιομηχανικής οικολογίας αποτελούν δύο ξεχωριστές, αλλά συμπληρωματικές πτυχές της βασικήςτης βασικής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Έχουμε αναπτύξει μια άκρως επαγγελματική διαδικασία ανάκτησης πόρων για την άντληση πιθανών υλών, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποιοτικές παραμέτρους που απαιτούνται, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή τσιμέντου.   

Με αυτό τον τρόπο δίνουμε προτεραιότητα στις δυνατότητες «εσωτερικής διαχείρισης» των αποβλήτων μας και στη συνέχεια εφαρμόζουμε την μέθοδο διάθεσης/διαχείρισης που ενδείκνυται από τη νομοθεσία σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες/υπεργολάβους.