Εγκαταστάσεις

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δραστηριοποιείται εμπορικά σε όλη τη χώρα με εγκαταστάσεις παραγωγής, διανομής και εξόρυξης.

 

Προτεραιότητά μας είναι να είμαστε ο προτιμητέος συνεργάτης των πελατών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου στο Βόλου και το Μηλάκι Εύβοιας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τις δυνατότητες των λιμενικών τους εγκαταστάσεων τόσο για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς όσο και την ενίσχυση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει ενεργά λατομεία και ορυχεία σε όλη την Ελλάδα λειτουργώντας πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και επιδιώκοντας σταθερά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, η άμεση και έγκαιρη τροφοδοσία της αγοράς διασφαλίζεται μέσω των κέντρων διανομής σε ολόκληρη τη χώρα.

 
Εργοστάσιο Βόλου

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και μία από τις πιο σημαντικές της Holcim. Παράγει 7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά, τα οποία διαθέτει τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.

 
Εργοστάσιο Μηλακίου

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Η καθετοποιημένη δομή του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν κομβικής σημασίας για την εξαγωγική μας δραστηριότητα.

 
Λατομεία

Στον Όμιλο Ηρακλής διαθέτουμε έντεκα ενεργά λατομεία, τα οποία εξυπηρετούν την εξόρυξη πρώτων υλών για τα εργοστάσιά μας. Επιπλέον, μέσω της θυγατρικής μας εταιρίας ΛΑΒΑ διαχειριζόμαστε τρία λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (ελαφρόπετρας, γύψου και ποζολάνης).