Λατομεία

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτουμε έντεκα ενεργά λατομεία, τα οποία εξυπηρετούν την εξόρυξη πρώτων υλών για τα εργοστάσιά μας. Επιπλέον, μέσω της θυγατρικής μας εταιρίας ΛΑΒΑ διαχειριζόμαστε τρία λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (ελαφρόπετρας, γύψου και ποζολάνης). 

 

 

Η αποκατάσταση των λατομείων αποτελεί για εμάς πρόκληση και υποχρέωση. Πέρα από το σχέδιο αποκατάστασης λατομείου που κατατίθεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης,  το σύνολο των λατομείων μας έχει σχέδιο αποκατάστασης σύμφωνο με τα πρότυπα του Ομίλου LafargeHolcim και την φιλοσοφία Αειφορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. 

 

Εξέχουσας σημασίας είναι η διασφάλιση της βιοποικιλότητας στις περιοχές που βρίσκονται τα λατομεία μας. Ελέγχουμε τα ενεργά λατομεία, ώστε να αξιολογηθεί η σημασία τους ως προς τη διατήρηση ειδών και αναπτύσσουμε προγράμματα βιοποικιλότητας ανά εγκατάσταση για όλες τις ευαίσθητες περιοχές. Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνονται στα υπάρχοντα σχέδια αποκατάστασης για κάθε λατομείο.