Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

 

Αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

Miljan Gutovic

Πρόεδρος Δ.Σ., Επικεφαλής της Περιφέρειας EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική) του Ομίλου Holcim, μη εκτελεστικό μέλος

 

Damien Rousseau

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Holcim για την Περιφέρεια της Ευρώπης, μη εκτελεστικό μέλος  

 

Δημήτριος Χανής

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, εκτελεστικό μέλος

 

Jiri Juhani Kostka

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ευρώπης του Ομίλου Holcim για την Περιφέρεια της Ευρώπης, μη εκτελεστικό μέλος


Ειρήνη Φλώρου

Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος