Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι τριμελές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Marcel Cobuz

Πρόεδρος ΔΣ, Head Region Europe του Ομίλου LafargeHolcim, μη εκτελεστικό μέλος

 

Δημήτρης Χανής

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος