Εναλλακτικά Καύσιμα & Πρώτες Ύλες

 

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ χρησιμοποιούμε καύσιμα και πρώτες ύλες προερχόμενα από βιομηχανικά, εμπορικά και αστικά απόβλητα. Με γνώμονα την κυκλική οικονομία, συνεργαζόμαστε  με  βιομηχανίες που επιθυμούν να διοχετεύσουν εκ νέου, τα απόβλητα και υποπροϊόντα τους, ως εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες στην παραγωγική διαδικασία.

Επιπλέον είμαστε αξιόπιστος εταίρος μονάδων ανακύκλωσης, εκτρέποντας από την ταφή το υπόλειμμα της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα των υλικών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως καύσιμα & πρώτες ύλες στα εργοστάσια μας.

Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί τη βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση δεδομένου ότι:

  • Λειτουργεί συμπληρωματικά στην ανακύκλωση
  • Συνεισφέρει στην κυκλική οικονομία
  • Παράγει μηδενικά απόβλητα
  • Καταστρέφει όλες τις οργανικές ενώσεις
  • Οδηγεί σε μείωση της ταφής αποβλήτων
  • Συμβάλλει στην αποφυγή αποτέφρωσης
  • Οδηγεί σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Εξοικονομεί μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους
  • Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
  • Ενισχύει την τοπική οικονομία