Διαφάνεια

Η εταιρία ακολουθεί τα πρότυπα διαφάνειας.
 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει υιοθετήσει τα αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας. Συστήματα όπως, χάρτα δικαιωμάτων και ευθυνών, διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, δομημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και εργαλεία σύνταξης και υποβολής αναφορών, διαμορφώνουν ένα στιβαρό περιβάλλον εσωτερικών ελέγχων.

Μιλάμε με ασφάλεια - Καλούμε τη Γραμμή Ευθύνης