Η Holcim

Η Holcim είναι η κορυφαία εταιρία δομικών υλικών στον κατασκευαστικό κόσμο.
 

Η Holcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων. Εξυπηρετεί τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Holcim δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, σκυροδέματος και αδρανών που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδομών.

Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος Holcim παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

O Όμιλος Holcim με μια ματιά
Ως κορυφαία εταιρία παγκόσμιων κατακευαστικών υλικών και λύσεων, η Holcim διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και στη ζήτηση της αγοράς. Με παρουσία σε 80 χώρες, παρέχει καινοτόμες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζόμενων και συνεργατών της καθώς και τη βιωσιμότητα του πλανήτη, έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις πιο αποδοτικές ομάδες εργασίας. 
Βασικά στοιχεία για τη Holcim:
  • 80 χώρες
  • 70.000 εργαζόμενοι
  • 26,9 δις σε πωλήσεις 
  • 2.300 εργοστάσια (συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1.400 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, πάνω 600 εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών και πάνω από 200 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου)
  • Διευθύνων Σύμβουλος: Jan Jenisch
  • Ιδρύθηκε το 2015 μετά τη συγχώνευση της Lafarge και της Holcim.