Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Η οργανωτική του δομή περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, με έξι μέλη, από τα οποία το μόνο εκτελεστικό μέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.