Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.
Διευθύνων Σύμβολος Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
Διευθυντής Εργοστασίου Βόλου
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διευθυντής Εργοστασίου Μηλακίου
Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας