Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
Λευτέρης Τρέχας
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης
Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διευθυντής Εργοστασίου Βόλου
Διευθυντής Εργοστασίου Μηλακίου