Εκτελεστική Επιτροπή

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.


d.chanis-1-cropped.jpg

 

 

Δημήτρης Χανής

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

dimitris-dimou-cropped.jpg

 

 

Δημήτρης Δήμου

Γενικός Διευθυντής Εμπορίας

 

 


 

 

adela ionita

 

 

Μιοάρα Αντέλα Ιονίτα

Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 


 

 

nikolaos-mpozos-cropped.jpg

 

 

Νικόλαος Μπόζος

Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

 

 

 


Χαράλαμπος Δεμερτζής

 

 

Χαράλαμπος Δεμερτζής

Γενικός Διευθυντής

Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

 

michalis-vlahos-cropped.jpg

 

 

 

Μιχάλης Βλάχος

Διευθυντής Εργοστασίου Βόλου

 

 

 

vassilis-cambanis-cropped.jpg

 

 

Βασίλης Καμπάνης

Διευθυντής Εργοστασίου Μηλακίου