Λευτέρης Τρέχας

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Λευτέρης Τρέχας είναι ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim Group, από τον Απρίλιο του 2023. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business School. Στα πλαίσια της εμπειρίας του από το 1998, έχει εργαστεί κυρίως στην Philip Morris International, σε ρόλους αυξανομένης διοικητικής ευθύνης στην Ελλάδα, στην Παπαστράτος, αλλά και στην Ελβετία στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ως Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικού Σχεδιασμού. Επίσης, έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στις Θυγατρικές της Philip Morris International στην Σουηδία και στην Αυστρία. Τα τελευταία 5 χρόνια πριν την ανάληψη του ρόλου του στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εργαζόταν ως COO στην Apivita SA.