Δημήτρης Χανής

Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Δημήτρης Χανής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ από το Φεβρουάριο του 2018. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος ΜΒΑ. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ το 2003. Έκτοτε κατείχε σημαντικές θέσεις στον Όμιλο από μηχανικός συντήρησης και υπεύθυνος βιομηχανικής απόδοσης, έως προϊστάμενος προμηθειών και εμπορικός διευθυντής. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ, από όπου ανέπτυξε διεθνείς αγορές, στρατηγικές συνεργασίες και νέες εφαρμογές των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Lafarge Beton ΑΕ, από όπου αναδιοργάνωσε τις δραστηριότητες αδρανών υλικών και σκυροδέματος. Το 2016 ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων Τσιμέντου & Αδρανών Υλικών, υλοποιώντας τον εμπορικό μετασχηματισμό του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων αγορών, της στρατηγικής τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών εμπορίας. Έχει διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΛΑΒΑ ΑΕ, Lafarge Beton AE και από το 2018, της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Από την 1η Ιουνίου 2020 ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.