Ειρήνη Φλώρου

Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ 

Associate General Counsel Europe Ομίλου ΗOLCIM 

Η Ειρήνη Φλώρου γεννήθηκε το 1974 στα Ιωάννινα και είναι παντρεμένη με δύο παιδιά. Είναι Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εν συνεχεία απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Δίκαιο των Επιχειρήσεων από το ULB Βρυξελλών και έκανε την πρακτική της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Εντάχθηκε το 2017 στη Νομική Διεύθυνση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ως Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης του Ομίλο /General Counsel & Compliance Officer και το 2019 εκλέχθηκε και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Εν συνεχεία, το 2022 ορίστηκε Europe Associate General Counsel στον Όμιλο ΗOLCIM, παράλληλα με την ιδιότητά της ως Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Η Ειρήνη Φλώρου είναι μία βραβευμένη επαγγελματίας με ευρύ νομικό υπόβαθρο. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας κυρίως στο εταιρικό, εμπορικό, αστικό δίκαιο, σε διεθνείς συναλλαγές και σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, καθώς επίσης χαρακτηρίζεται από μία μακρά ιστορία επιτυχούς παροχής καινοτόμων νομικών και επιχειρηματικών λύσεων, βασισμένων σε υγιείς και ευρηματικές στρατηγικές.