Χαράλαμπος Δεμερτζής

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο Χάρης Δεμερτζής είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού από τον Ιανουάριο του 2021. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία του Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Alba Graduate Business School. Εντάχθηκε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ το 2006 αναλαμβάνοντας διαδοχικά τις θέσεις του Μηχανικού Διεργασιών στο εργοστάσιο της Χαλκίδας, του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Οικονομικού Ελέγχου στο Εργοστάσιο Μηλακίου και του Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου έχοντας παράλληλα την ευθύνη του συντονισμού των Εργασιακών Σχέσεων.