Μιχάλης Βλάχος

Γενική Διεύθυνση Νέων Έργων & CAPEX
Ο Μιχάλης Βλάχος γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΑΓΕΤ Ηρακλής το Νοέμβριο του 2003, στο Εργοστάσιο Βόλου όπου και εργάστηκε σε διάφορες θέσεις της Ηλεκτρολογικής συντήρησης. Τον Δεκέμβριο του 2011, ανέλαβε καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή στο Εργοστάσιο Χαλκίδας, ενώ από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 εργάστηκε ως Διευθυντής Συντήρησης στο Εργοστάσιο Μηλακίου. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι το Μάρτιο 2018 είχε καθήκοντα Διευθυντή Συντήρησης στο Εργοστάσιο Βόλου, ενώ από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου Βόλου. Από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα είναι Διευθυντής Νέων Εργων & CAPEX