Βασίλης Ιακώβου

Διευθυντής Δραστηριότητας Σκυροδέματος 

Ο Βασίλης Ιακώβου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εντάχθηκε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ το 2003 σαν Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων και έκτοτε εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στις Διευθύνσεις Εμπορίας και Marketing. Το 2016 ανέλαβε το ρόλο του Ο2C Workstream Expert στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΒΜ, υλοποιώντας τον μετασχηματισμό των εμπορικών διαδικασιών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, σύμφωνα με τα Πρότυπα του Ομίλου Holcim. Είναι Διευθυντής Δραστηριότητας Σκυροδέματος από τον Ιούνιο του 2022.