Αποκατάσταση Λατομείων

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την αποκατάσταση των λατομείων με τρόπο που υπερβαίνει κατά πολύ τα απαιτούμενα πρότυπα.

Η σταδιακή μείωση, όποτε είναι εφικτό, του ύψους των πάγκων σε 5 μέτρα, η αλλαγή της τελικής κλίσης έτσι ώστε να βελτιωθεί τόσο η αναμόρφωση όσο και το οπτικό αποτέλεσμα, η δημιουργία φυτωρίων για την προμήθεια και την εκπλήρωση των αναγκών όλων των λατομείων με δέντρα και θάμνους της χλωρίδας είναι μερικές από τις καλά εδραιωμένες πρακτικές μας.

Στη νήσο Γυαλί, στην οποία κατοικούν μόνο οι άνθρωποι που εργάζονται για το λατομείο ελαφρόπετρας της ΛΑΒΑ, θυγατρικής του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, αναμορφώσαμε μία έκταση μεγαλύτερη των 2.000 m2 σε αμπελώνα με περισσότερα από 500 κλήματα που παράγουν τόσο λευκό όσο και κόκκινο κρασί, προκειμένου να βελτιωθεί η αναμόρφωση και το οπτικό αποτέλεσμα και να δημιουργηθεί ένα επιπλέον κίνητρο ένα επιπλέον κίνητρο για τους ανθρώπους μας.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε μεγάλη αποδοχή από τους εργαζόμενους στο λατομείο, ενώ κάποιοι από αυτούς ασχολήθηκαν στον ελεύθερο χρόνο τους βοηθώντας στη συντήρηση του «τοπικού» αμπελώνα για τον οποίο είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι.