Κέντρα Διανομής

Με 6 κέντρα διανομής η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καλύπτει εμπορικά όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα σε χύδην και σακευμένο τσιμέντο.
 

Τα κέντρα διανομής προμηθεύονται το τσιμέντο με πλοία από τα 2 εργοστάσια και στη συνέχεια προχωρούν σε σάκευση και παλετοποίηση ώστε να είναι έτοιμο προς πώληση, ή το διακινούν σε μορφή χύδην με τα σιλοφόρα οχήματα που διαθέτει το καθένα.

Λόγω της γειτνίασης με τον αστικό ιστό και της θέσης επί της παραλιακής ζώνης, επιδεικνύουμε υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και ευθύνης αναλαμβάνοντας δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε με σεβασμό πάντα στους γείτονές μας και τις ανάγκες τους.

 

rio