Εργοστάσιο Βόλου

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και μία από τις πιο σημαντικές της LafargeHolcim. Παράγει 7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά, τα οποία διαθέτει τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.

 

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης του Εργοστασίου είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός του και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας και ειδικότερα του κλάδου των δομικών υλικών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και η διαρκής αναβάθμισή του εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας και ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία για όλους.

Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το εργοστάσιο Βόλου υλοποιεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων που εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο περιβάλλον και τη βελτίωση της απόδοσής του. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κυρίως δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης και της χαμηλής ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Παράλληλα, έχει θεσμοθετήσει νέα πρότυπα λειτουργίας τα οποία όχι μόνο συμμορφώνονται αλλά και υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις της νομοθεσίας:

  • Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
  • Πρόγραμμα Αποκατάστασης Λατομείων
  • Έρευνα και προστασία της τοπικής Βιοποικιλότητας.

Το εργοστάσιο του Βόλου εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική οικονομία και κοινωνία συνεισφέροντας ουσιαστικά στη στήριξη και ανάπτυξή τους.