Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος

Από το 2001 η Lafarge Beton, θυγατρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, έχει εδραιωμένη παρουσία στην ελληνική αγορά στους κλάδους σκυροδέματος και αδρανών.
 

Η Lafarge Beton διαθέτει δίκτυο 14 μονάδων έτοιμου σκυροδέματος στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, καθώς και 6 λατομεία. Η διαφοροποίηση της Lafarge Beton χαρακτηρίζεται από καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Με πυξίδα τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών της, παράγει το σύνολο των κατηγοριών σκυροδέματος που προδιαγράφονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, καθώς και αδρανή σκυροδέματος, υλικά οδοποιίας, υλικά ασφαλτομιγμάτων, αδρανή κονιαμάτων, ογκόλιθους για λιμενικά έργα και αδρανή υλικά για παραγωγή ασβέστου.