Εργοστάσιο Μηλακίου

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Η καθετοποιημένη δομή του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν κομβικής σημασίας για την εξαγωγική μας δραστηριότητα.
 

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του εργοστασίου, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχουεγγυώνται την εξαγωγή προϊόντων που καλύπτουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες της βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η συνέπεια και σταθερή ποιότητα του εργοστασίου στο Μηλάκι είναι πλέον αναγνωρισμένη από το American Petroleum Institute (API).

Στη δραστηριότητα του εργοστασίου περιλαμβάνεται ακόμη η διάθεση στερεών καυσίμων εντός και εκτός Ελλάδας, με δυνατότητα προσαρμογής των προϊόντων στις προδιαγραφές του κάθε πελάτη. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εγκατάστασης αποτελεί το λιμάνι, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων φορτίου μέχρι 150.000 DW.

Σήμερα, το Εργοστάσιο στο Μηλάκι εξάγει τα προϊόντα του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε περισσότερες από 30 χώρες.

Προϊόντα
  • Τσιμέντο τύπου Class G, για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Μίγματα κατάλληλα για πολλές εφαρμογές σε όλα τα τμήματα μίας πετρελαιοπηγής
  • Τσιμέντο
  • Τσιμέντο χαμηλών αλκαλίων για ειδικές εφαρμογές
  • Κλίνκερ
  • Αδρανή Υλικά
  • Στερεά Καύσιμα
Συσκευασία προϊόντων
  • Χύδην
  • 1.5ΜΤ Big Bags

Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το εργοστάσιο Μηλακίου διαθέτει αποκλειστική αποθήκη για τα προϊόντα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Υγεία και Ασφάλεια

Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Υγεία & Ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη αξία και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε μας δραστηριότητα. Εφαρμόζουμε την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας της LafargeHolcim με στόχο τα μηδέν ατυχήματα.

Η συνεχής βελτίωση του εργοστασίου στο Μηλάκι σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Εφαρμόζονται μέτρα που αφορούν σε εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας, πρότυπα και διαδικασίες για όλες τις εκτελούμενες εργασίες και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια ασφαλούς συμπεριφοράς και την ενίσχυση της κουλτούρας Υ&Α.  Περισσότερες από 3.000 ώρες εκπαίδευσης ετησίως είναι αφιερωμένες στην Υγεία και Ασφάλεια, σε σύνολο 7.300 ωρών εκπαίδευσης των εργαζομένων του εργοστασίου στο Μηλάκι.

Τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση

Όλα τα στάδια της παραγωγής απαιτούν τεχνικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και ισχυρό ομαδικό πνεύμα.Το εργοστάσιο χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Με τακτικά και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης διασφαλίζουμε την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ανθρώπων μας, καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της επίδοσής μας στην Υγεία & Ασφάλεια. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται κεντρικά από την αίθουσα ελέγχου. Οι εξειδικευμένοι χειριστές επιβλέπουν συνολικά τη λειτουργία του εργοστασίου, ελέγχουν τις εγκαταστάσεις και πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, ελέγχουμε διαρκώς την περιβαλλοντική απόδοση του εργοστασίου. Οι εκπομπές σκόνης και αερίων καταμετρώνται και αναλύονται, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος της διαδικασίας και δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης επέμβασης.