Ένας άθλος ακόμα για την υγεία 

Βρισκόμαστε δίπλα στις δομές δημόσιας υγείας του Βόλου