Προϊόντα
  • Σελιδοδείκτης

Τσιμέντο CEM I 42,5 R

Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ πρώιμης αντοχής ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, προκατασκευής, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, που απαιτείται γρήγορη αφαίρεση των καλουπιών.

Το CEM I 42,5 R καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1. Έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.

 

Εφαρμογές

Το τσιμέντο CEM I 42,5 R συνιστάται για:

Την επίτευξη πρώιμης αντοχής σε μια μεγάλη ποικιλία σκυροδεμάτων.

Ευκολότερο ξεκαλούπωμα, χειρισμό και καλύτερη εφαρμογή όλων των τύπων προϊόντων σκυροδέματος.

Απρόσκοπτη παραγωγή σκυροδέματος ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

 

Ιδιότητες

Φαιό χρώμα

Σταθερότητα στην αντοχή, που ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1.

Συμβατό με πρόσθετα σκυροδέματος.

Συνιστάται να γίνονται δοκιμές, ώστε να προσδιορίζονται οι βέλτιστες αναλογίες ανάμιξης.

Δεν περιέχει πρόσθετα (συνδετικά) υλικά.

 

Διαθεσιμότητα

Το τσιμέντο CEM I 42,5 R διατίθεται χύδην σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Αποθήκευση

Το χύδην προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένο σιλό.

 

Όροι Χρήσης

Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατάλληλα οι κατηγορίες σκυροδέματος που περιέχουν CEM I 42,5 R σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Το σκυρόδεμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά για άριστη απόδοση και βελτιστοποίηση του κόστους.

Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο πρέπει να είναι σωστή και η αναλογία νερού/τσιμέντου όσο το δυνατόν μικρότερη και συμβατή με ικανοποιητική χρήση στο έργο, σωστή συμπύκνωση και αποδοτική ωρίμανση.

Η ποιότητα της τελικής επίστρωσης του υλικού εξαρτάται από την επιδεξιότητα και εξοικείωση του τεχνίτη με τα υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής.

Το τσιμέντο CEM I 42,5 R παράγεται από φυσικά προϊόντα και μπορεί να εμφανίζονται ελαφρές διαφοροποιήσεις στην απόχρωσή του.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με το τσιμέντο CEM I 42,5 R  και την πλήρη σειρά τσιμέντων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η επαφή σωματικών υγρών (όπως ο ιδρώτας) με σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Το τσιμέντο ανήκει στις ερεθιστικές χημικές ουσίες (Hazard Information and Packaging Regulations).

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.