Τσιμέντο
  • Σελιδοδείκτης
Εργοστάσια τσιμέντου

Η παραγωγική δομή της ΑΓΕΤ Ηρακλής περιλαμβάνει την παραγωγή τσιμέντου από τα δυο εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου Εύβοιας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μονάδων και των λιμενικών τους εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Εργοστάσιο Βόλου

Το εργοστάσιο Βόλου είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής και μία από τις πιο σημαντικές μονάδες της Lafarge, με δυναμικότητα πάνω από 4,5 εκατ. τόνους. Με ιστορία από το 1924, το εργοστάσιο βρίσκεται 4 χλμ. από την πόλη του Βόλου. Η γειτνίαση του με τον αστικό ιστό επιβάλλει στο εργοστάσιο να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στην τοπική κοινωνία.

Εργοστάσιο Βόλου

Εργοστάσιο Βόλου

Εργοστάσιο Μηλακίου

Εργοστάσιο Μηλακίου

Εργοστάσιο Μηλακίου

Το εργοστάσιο Μηλακίου βρίσκεται κοντά στο Αλιβέρι, στη Νότια Εύβοια. Ιδρύθηκε το 1982 και είναι το πιο σύγχρονο από τα εργοστάσια της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Ο σχεδιασμός της γραμμής παραγωγής του και η σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται για τον έλεγχο των διεργασιών, έδωσαν στο εργοστάσιο τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις για τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών στη διεθνή αγορά.

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.