Σκυρόδεμα
  • Σελιδοδείκτης

Διαδικασία παραγωγής

Νερό, τσιμέντο και αδρανή. Η σύνθεση φαίνεται απλή, αλλά στην πραγματικότητα, η παραγωγή σκυροδέματος είναι πιο πολύπλοκη. Η ανάπτυξη συνθέσεων σκυροδέματος απαιτεί πολύ προηγμένες επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες. Η ποιότητα του τσιμέντου και των αδρανών, η δοσολογία και οι αναλογίες αποτελούν ορισμένες μόνο από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος.

Μια απλή συνταγή με πολλές μεταβλητές

Το σκυρόδεμα είναι ένα μίγμα τσιμέντου, αδρανών και νερού με προσεκτικά καθορισμένες αναλογίες. Το τσιμέντο δρα ως συνδετικό υλικό και τροποποιεί τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις του σκυροδέματος:

το τσιμέντο Portland χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπλισμένου σκυροδέματος,

το σύνθετο τσιμέντο Portland χρησιμοποιείται για τις πλάκες οικοδομών και οι υπόλοιποι τύποι τσιμέντου χρησιμοποιούνται συνήθως για εργασίες, οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στη θερμότητα.

 

Τα αδρανή, ένα άλλο βασικό συστατικό του σκυροδέματος, διατηρούν τις εγγενείς ιδιότητες των πετρωμάτων από τα οποία προέρχονται. Το χρώμα και τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά των αδρανών επηρεάζουν άμεσα την αντοχή, την εμφάνιση και τις μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος.

Παραγωγή σκυροδέματος

Τα υλικά που χρειάζονται για την παραγωγή του

Το σκυρόδεμα είναι ένα δομικό υλικό, το οποίο φτιάχνεται με την ανάμιξη νερού, αδρανών και άμμου με ένα συνδετικό παράγοντα (συνήθως τσιμέντο) και, εάν χρειάζεται, με πρόσθετα.

Η απόδοση και τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη σύνθεση, τον τρόπο χρήσης του κ.λπ.

 

Πρόσθετα για σκυρόδεμα

Μπορούν να ενσωματώνονται πρόσθετα σε μικρές ποσότητες (κάτω των 10 kg/m³), ώστε να προσδίδουν στο σκυρόδεμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

 

  • Οι ρευστοποιητές - μειωτές νερού δεν επηρεάζουν την ποιότητα του σκυροδέματος, αλλά το κάνουν πιο ρευστό. Επιπλέον, περιορίζουν την ποσότητα νερού που απαιτείται για την παραγωγή σκυροδέματος,
  • Οι υπερπλαστικοποιητές, που αποκαλούνται και βελτιωτικά ροής, ενισχύουν τη ρευστότητα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτοσυμπυκνούμενων (Agilia®) και αυτοεπιπεδούμενων σκυροδεμάτων,
  • Οι υδροαπωθητικοί παράγοντες κάνουν τα σκυροδέματα στεγανά,
  • Οι αερακτικοί παράγοντες επιτρέπουν στα σκυροδέματα να είναι ανθεκτικά στον παγετό και στα αποπαγωτικά προϊόντα,
  • Οι πηκτικοί παράγοντες επιταχύνουν τη σκλήρυνση έτσι, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται γρηγορότερα οι ξυλότυποι,
  • Οι επιβραδυντές αυξάνουν το χρόνο επεξεργασίας του σκυροδέματος.

 

  • Σελιδοδείκτης
Cement

Σκυρόδεμα & Αδρανή Υλικά

Η Lafarge διεθνώς

Μάθετε περισσότερα για τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η Lafarge διεθνώς.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.