Έρευνα & Καινοτομία
  • Σελιδοδείκτης
Κέντρο ανάπτυξης προϊόντων

Ο σύνδεσμος μεταξύ της εφαρμοσμένης έρευνας, της βιομηχανίας και των αναγκών της αγοράς.

Εργαστήριο Υποστήριξης Πελατών και
Ανάπτυξης Προϊόντων

Το Εργαστήριο Υποστήριξης Πελατών και Ανάπτυξης Προϊόντων ιδρύθηκε στην Ελλάδα ως ερευνητικό κέντρο της ΑΓΕΤ Ηρακλής (ΕΚΕΤ). Αποτελεί μέλος διεθνούς δικτύου τεχνολογικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών στο πεδίο των δομικών υλικών και υποστηρίζει τη βιομηχανία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Εστιάζει στο σχεδιασμό δομικών υλικών, καθώς και τη βελτίωση και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα του τσιμέντου, του σκυροδέματος και του κατασκευαστικού κλάδου.

 

Είναι προσανατολισμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα και επιδιώκει τη συνεργασία ερευνητών και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από διάφορους κλάδους. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκεται ανάμεσα στα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια για το τσιμέντο, το σκυρόδεμα, τα αδρανή στους τομείς της χημικής ανάλυσης, της μικροδομής και των φυσικομηχανικών δοκιμών.

 

Το εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και σε περισσότερους από 600 ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και σε όλα τα εργοστάσια της Lafarge στη Μ. Ανατολή και την Αφρική.

Καινοτομία στη Lafarge

To Ερευνητικό Κέντρο της Lafarge (LCR) στο L'Isle d'Abeau (Γαλλία) είναι το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο για δομικά υλικά στον κόσμο. Το ερευνητικό του έργο κατά κύριο λόγο σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα κατασκευή.

Κύριες δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υποστήριξης Πελατών και Ανάπτυξης Προϊόντων περιλαμβάνουν εργαστηριακές δοκιμές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία σε τομείς όπως: διαδικασία παραγωγής κλίνκερ - τσιμέντου, ελαφροβαρή και υψηλής αντοχής σκυροδέματα, μη καταστροφικές τεχνικές ελέγχου, σχεδιασμό νέων προϊόντων, αξιολόγηση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων, αδρανοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων.


Εργαστηριακές δοκιμές

Το εργαστήριο πραγματοποιεί εργαστηριακές δοκιμές πρώτων υλών, κονιαμάτων, καυσίμων, τσιμέντου, αδρανών, σκυροδέματος και περιβαλλοντικές αναλύσεις. Το εργαστήριο με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό του και τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτει, παρέχει ένα πλήρες φάσμα δοκιμών και υπηρεσιών ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά.

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το αντικείμενο του εργαστηρίου εκτείνεται από την έρευνα για νέα προϊόντα έως τη βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής κλίνκερ - τσιμέντου. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό προϊόντων με στόχο συγκεκριμένες ιδιότητες χρήσης, τη συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων της αγοράς καθώς και την ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Επιπλέον, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση βιομηχανικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας).

Πιστοποίηση

Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από το 2001 κατά EN/ISO 17025 διασφαλίζοντας τη συμβατότητα όλων των δραστηριοτήτων του με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ενδεικτικές εργαστηριακές δοκιμές

Κλίνκερ, φαρίνα και στερεά καύσιμα

Προσδιορισμός εκπομπών CO2

Προσδιορισμός οργανικού άνθρακα

Μελέτη εψησιμότητας φαρίνας

Προσδιορισμός χαλαζία @ 45 και 63 μm

Στοιχειακή ανάλυση καυσίμων

Προσδιορισμός χλωριόντων

Τακερότητα τέφρας

 

Κλίνκερ, τσιμέντο και σκυρόδεμα

Χημική ανάλυση XRF

Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων

Εργασιμότητα

Αντοχή σε θλίψη και σε κάμψη

Αντοχή σε θειϊκά (ASTM C1012 & C452)

Θερμότητα ενυδάτωσης (EN 196-9)

Προσδιορισμός συσ. (prEN/TR 196-4)

Οπτική μικροσκοπία κλίνκερ

XRD / Rietveld

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων με laser

Αντοχή σε διάρρηξη (Brazilian)

Κρουσιμέτρηση και εξόλκευση ήλου

Δυναμικό οξείδωσης οπλισμού

Ταχύτητα υπερήχων

Μέτρο ελαστικότητας (ASTM C469)

Υδατοπερατότητα (EN 12390-8)

Διείσδυση χλωριόντων (ASTM C1202)

Ρυθμός ενανθράκωσης

Έλεγχος σκυροδέματος μετά από πυρκαγιά

 

Πρώτες ύλες τσιμέντου και αδρανή

Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων

Αλεστικότητα Bond, BB10

Δοκιμές εκπλυσιμότητας (EN 12457)

Ελεύθερο και δραστικό SIO2

Ποζολανικότητα, δοκιμή δραστικότητας (ASTM C595)

Ορυκτολογία γύψου (XRD, DTA)

Αλκαλοπυριτική αντίδραση (ASTM C227, C289)

Έλεγχος αδρανών και σκυροδέματος (ASTM C295)

Αξιολόγηση ελαφροβαρών αδρανών

Εικόνα κλίνκερ από μικροσκόπιο

Εικόνα κλίνκερ από μικροσκόπιο

  • Σελιδοδείκτης

Έρευνα & Καινοτομία

Καινοτόμα προϊόντα του Ομίλου Lafarge

Μάθετε περισσότερα για τα καινοτόμα προϊόντα του Ομίλου Lafarge, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.