Ως  μέλη του Oμίλου Lafarge,  η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Όραμα

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή.

Υγεία & Ασφάλεια

Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη Lafarge. Ο Όμιλος εφαρμόζει αυστηρή πολιτική ασφάλειας για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του. Η Lafarge στοχεύει να είναι μεταξύ των ασφαλέστερων εταιρειών στον κόσμο και ενθαρρύνει την ασφαλή συμπεριφορά.

Κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, η ΑΓΕΤ Ηρακλής βελτιστοποιεί τη διαδικασία καύσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, αντικαθιστά ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμα ή εναλλακτικά καύσιμα και προχωρά σε προϊοντικές καινοτομίες.

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.